React Native Entegrasyonu

İçindekiler


Önsöz


WebInStats sisteminin react native uygulamalarınızda çalışması için bu sayfadaki adımları takip etmeniz gereklidir. Yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

package.json dosyanızda her zaman react-native’in en güncel sürümünü kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Projenizin olduğu klasöre gidip react-native-react-wis modülünü yükleyin.


   cd YourProjectDirectory
   npm install
   npm install react-native-react-wis --save

Android ve iOS projelerinize entegrasyon için aşağıdaki adımları izleyin.

Projenizin olduğu klasöre gidip aşağıdaki kod satırını çalıştırın.


   cd YourProjectDirectory
   react-native link react-native-react-wis

iOS Entegrasyonu

Uygulamada Libraries/ReactWis.xcodeproj’a sağ tıklayıp dosyanın olduğu konumu açın.

Screen Shot 2019-09-10 at 05.51.06

iOS_wis.framework dosyasını General tab’ındaki Embedded Binaries bölümünü sürükleyin.

Screen Shot 2019-09-10 at 05.54.18

Aşağıdaki dosya yolunu Build Settings –> Framework Search Path kısmına ekleyin.
$(PROJECT_DIR)/../node_modules/react-native-react-wis/ios/Frameworks

Not : Eğer React Native versiyonunuz 0.60.* ise PodFile’a aşağıdaki satırı eklemelisiniz.     s.dependency 'iOS_wis'

iOS Push Notification

iOS projenizde push bildirimlerini etkinleştirmek için Webinstats Entegrasyon dökümanını takip edin .

Android Entegrasyonu

App seviyesindeki build.gradle dosyanızı aşağıdaki script’i ekleyerek güncelleyin.


dependencies {
  implementation 'webinstats.android_wis:android_wis:1.52.+'
}

Android Push Notification

Android projenizde push bildirimlerini etkinleştirmek için Webinstats Entegrasyon dökümanını takip edin .

Kodların React Native’e Eklenmesi

Tüm javascript dosyalarınıza ReactWis modülünü aşağıdaki gibi ekleyin.


   import ReactWis from 'react-native-react-wis';

Tüm Sayfa geçişlerinizde aşağıdaki kod bloğunu çağırın.


   var map = {"s":"__YOUR_COMPANY_ID___",
        "_cburl":"//__YOUR_SUBDOMAIN__.webinstats.com/",
        "p":"__THE_PAGENAME_USER_CURRENTLY_VISIT__",
        "cuid":"__CUSTOMER_ID__", // LEAVE THIS EMPTY IF USER IS NOT LOGGEDIN
        // TWO PARAMETERS BELOW SHOULD BE ON THE PURCHASE PAGE 
        "trid":"__UNIQUE_TRANSACTION_ID__", // LEAVE THIS EMPTY IF IT'S NOT PURCHASE PAGE
        "am":"__TRANSACTION_AMOUNT__"} // LEAVE THIS EMPTY IF IT'S NOT PURCHASE PAGE
        ReactWis.execute(map);