TEMEL MANTIK BİLGİSİ

Konular


Önsöz


WebInStats Dynamic Content ve Push Stats uygulamalarında Kurallar oluşturabilir. Kampanya ve WebPush gönderimini oluşturduğunuz kurallara göre kısıtlayabilirsiniz. Kural oluşturabilmek için temel IF STATEMENT bilgisi gereklidir. Yani mantıkta kullanılan VE (AND) ile VEYA (OR) kavramlarını bilmek gerekmektedir.

Ve (AND) koşulu


Girilen kurallardan her ikisi de doğru ise kural geçerlidir eğer herhangi birisi yanlış ise kural geçersizdir.

DOĞRU VE DOĞRU = DOĞRU

DOĞRU VE YANLIŞ = YANLIŞ

YANLIŞ VE DOĞRU = YANLIŞ

YANLIŞ VE YANLIŞ = YANLIŞ

DOĞRU VE DOĞRU VE YANLIŞ = YANLIŞ

Veya (OR) Koşulu


Girilen kurallardan herhangi birisi doğru ise kural geçerlidir eğer her iki kuralda yanlış ise kural geçersizdir.

DOĞRU VEYA DOĞRU = DOĞRU

DOĞRU VEYA YANLIŞ = DOĞRU

YANLIŞ VEYA DOĞRU = DOĞRU

YANLIŞ VEYA YANLIŞ = YANLIŞ

YANLIŞ VEYA YANLIŞ VEYA DOĞRU = DOĞRU

Grup (PARANTEZ) kullanımı


Belirli koşullar girerken sistemin önce bazı koşulları karşılaştırmasını daha sonra diğer koşullara bakması isteniyorsa kurallara grup eklenmelidir. Grup kavramı aşağıdaki örneklerde parantez ile açıklanmıştır.

Örnek 1

1=1 AND 2=2 OR 3=1 :

Açıklama : Herhangi bir grup (parantez) olmadığı için sistem sıradan tüm koşullara bakar ve kuralı DOĞRU VE DOĞRU VEYA YANLIŞ şekline döndürür.

SONUÇ = YANLIŞ

Örnek 2

1=1 AND (2=2 OR 3=1) :

Açıklama : Grup (Parantez) olduğu için sistem öncelikle grup içindeki işlemi sonuçlandırır (DOĞRU VEYA YANLIŞ = DOĞRU). Daha sonra parantez içindeki kısıma sonucu yazar. Yani DOĞRU VE DOĞRU = DOĞRU şeklinde sonuç çıkartır.

SONUÇ = DOĞRU

 

Konu ile ilgili daha detaylı anlatım için buraya tıklayabilirsiniz.